Skriftprøven varer ett minutt.
Timingen begynner ved det første tastetrykket.
Når en test er over, kan du velge å enten lagre resultatet eller prøve igjen uten å lagre.
Lykke til.
Til blindskrift.